Re: Voor berichten van info@112fotografie.be aan pascal is uw

<TT>Approved:</TT> Pas12cal
> Op 1 augu=
stus 2019 om 23:12 schreef pascal-owner@112fotografie.be:
>
&#62=
;
> Als lijstbeheerder wordt uw goedkeuring gevraagd voor het
&#=
62; volgende maillijst bericht:
>
> Lijst: pascal@11=
2fotografie.be
> Van : info@112fotografie.be
> O=
nderwerp: (geen onderwerp)
> Reden: Bericht van een niet-lid=
aan een besloten lijst
>
> Zodra het u schikt, bezoek:
&=
#62;
> http://lists.112fotografie.be/admindb/pascal
> > om het verzoek goed of af te keuren.

> Op 1 augustus 201=
9 om 23:12 schreef info@112fotografie.be:
>
>

> =
Op 1 augustus 2019 om 23:12 schreef pascal-request@112fotografie.be:
&#6=
2;
>
> Als u dit bericht beantwoordt en daarbij de onderwer=
pregel intact
> laat, zal Mailman het vastgehouden bericht negeren. =
Doe dit als het
> bericht een spambericht is. Als u dit bericht bean=
twoordt en in de
> onderwerpregel het woord Approved: en uw=
wachtwoord vermeldt,
> zal het bericht worden goedgekeurd voor door=
zending naar de lijst. U
> mag het woord Approved: en uw wa=
chtwoord ook vermelden op de
> eerste regel van de bodytekst van uw =
antwoord.
=20