Nieuwjaarsreceptie brandweer Kapellen.

Nieuwjaarsreceptie

Naar jaarlijkse traditie werd er ook in het begin van het nieuwe jaar een receptie gehouden door de brandweer Kapellen.

Kapitein Bruno Weyers begon zijn toespraak met de aanwezigen hartelijk te bedanken voor hun aanwezigheid op de nieuwjaarsreceptie, Burgemeester, leden van het schepencollege en de de gemeenteraad, leden en ereleden, partners van de leden, en de aanwezige pers.

Tijdens de toespraak kwam er heel wat aan bod, veel te veel om hier neer te schrijven, een paar anekdotes die ik graag wil vermelden zijn : De poorten van de kazerne gingen vorig jaar 815 keer open voor het vertrek naar een interventie. Post Kapellen komt hiermee na post Edegem op de 2e plaats als meest interveniërende post binnen brandweer Zone Rand. De storm van 10 maart zorgde voor 161 uitrukken. 108 Keer werden de pompen opgesteld in de week van 19 juni om het water in de ondergelopen straten en kelders weg te pompen. Een dakbrand in juli was in 2019 één van de 110 brandinterventies.

57 Keer werd de ladderwagen opgesteld achter een ziekenwagen om bijstand te leveren bij de evacuatie van een ziek persoon.
Er werden door de vrijwilligers zo’n 450 wespennesten verdelgd.

Er werden iets meer dan 100 adviezen afgeleverd in het kader van de omgevingsvergunningen, door kapitein Weyers en zijn collega.

Set, gap en force waren de woorden die luidkeels weerklonken uit de mond van instructeur Christophe Piedfort. Forcible entry, of het in team geforceerd toegang verschaffen tot een woning was maar één van de vele opleidingsitems in het afgelopen jaar die de Post Kapellen voorgeschoteld kregen.

Uitbreiding in het beroepskader kwam eveneens aan bod, op 1 januari begon Paul B. als beroepsadjudant na enkele decennia van vrijwilligerschap, en stapte Mario Mewissen via detachering vanuit de civiele bescherming de post Kapellen binnen als beroepsbrandweerman. De zoneraad van Zone Rand heeft inmiddels beslist om Mario aan te werven in vast dienstverband.

De groep werd vorig jaar uitgebreid met 3 top kerels, Sam Buelens, Wouter De Greve en Laurent Bastin, die ondertussen hun opleiding hebben aangevat.

Vandaag werden de helmen overhandigd aan de stagiairs, Lovely Palinckx, de eerste brandweervrouw in de geschiedenis van de brandweer Kapellen, en dappere Sam Buitink hebben hun 2 jaar durende opleiding met succes afgerond. Brandweerman Kevin Vriens liet zich verontschuldigen.

De zoneraad besliste om vanaf 1 december 2019 korporaal Christophe Piedfort te bevorderen naar sergeant

De volgende eretekens werden uitgereikt :

° Nationaal ereteken Ridder in de orde van Leopold II : Luitenant Johnny Cambré.
° Nationaal ereteken Ridder in de Kroonorde : Adjudant Rudi Brosens.
° Nationaal ereteken Ridder in de orde van Leopold II ; Sergeant-Majoor Benny Billen.
° Nationaal ereteken Gouden Palm der Kroonorde : Sergeant-Majoor Jan De Block
° Nationaal ereteken Zilveren Palm der Kroonorde : Brandweermannen Armand Beyers, Marc Beyers en ere-brandweerman Franky Calluy.
° Nationaal ereteken Gouden Medaille der Kroonorde : Korporaal Patrick Verbist en brandweermannen Gino Cleiren en Johan Ollevier.

Na de uitreiking kon iedereen genieten van een drankje en een hapje, en als kers op de taart kwamen er ook nog appelbollen en worstenbrood aan bod.